Combo khuyến mãi

Tuyển dụng nhân sự

Nhằm mục đích phát triển kinh doanh và mang lại việc làm cho cộng đồng, chúng tôi tuyển dụng các vị trí như sau. Vui lòng click vào các đường dẫn dưới đây để xem nội dung tuyển dụng phù hợp:

1. Tuyển nhân viên bán thời gian.

2. Tuyển nhân viên bán hàng toàn thời gian cố định.

0